Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Meno: Mgr. Danuša Ďurčíková

Bydlisko: Praha

Dátum pohrebu: 5. 3. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Oznámenie

Bydlisko:

Dátum pohrebu: 1. 3. 2024

Čas: -

Miesto pohrebu:

Meno: Peter Baliak

Bydlisko: Gašparovo

Dátum pohrebu: 16. 2. 2024

Čas: 11:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol v Beňuši

Meno: Mária Faťunová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 16. 2. 2024

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Ján Košičiar

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 21. 2. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Alžbeta Fašková

Bydlisko: Štiavnička

Dátum pohrebu: 26. 2. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol v Podbrezovej

Meno: Karol Babjak

Bydlisko: Valaská

Dátum pohrebu: 27. 2. 2024

Čas: 12:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Indrich Steklý

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 27. 2. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Karol Oborčok

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 28. 2. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Ing. Dušan Bulla

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 29. 2. 2024

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno